Fıstık Baklavaları
27 Ayar Gaziantep Baklavacısı

gizlilik-ve-guvenlik

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde Fıstıkmıstık Gıda Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş. olarak kurulmuş ve fasılasız bir şekilde varlığını sürdüren, İzmir Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 3870923069 sicil numarası ile kayıtlı ve merkezi Anadolu Cd. No :827 / A Çiğli- İzmir adresinde yer alan Fıstıkmıstık Gıda Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş.   (Bundan sonra "Fıstıkmıstık" olarak anılacaktır) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel Verilerinin” işlenmesi ve aktarılması kapsamında Kanun'un 10. maddesi gereği bilgilendirme niteliğinde ve amacında hazırlanmıştır.

www.fistikbaklava.com alışverişin doğru ve eksiksiz yapılabilmesi amacıyla ile paylaşılan Veri Sahibinin kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları bu aydınlatma metni ile bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
 1. Kişisel Verilerin Toplanma ve İşlenme Yöntemi
Bu kapsamda işlenecek veya işlenmekte olan kişisel verileriniz şu şekilde sıralanabilir:
 1. İsminiz ve soy adınız,
 2. Cep telefonu ve sabit telefon numaranız,
 3. Cinsiyetiniz,
 4. Ev ve/veya işyeri adresiniz
 5. Elektronik posta adresiniz,
 6. Fıstıkbaklava.com aracılığı ve diğer iletişim kanalları ile iletilen her türlü talep, şikayet, görüş ve öneriler,
 7. Parola bilgileriniz,
 8. Sipariş verdiğiniz ürünlerin tipi, kodu, adedi, tarihi ve fiyat bilgisi,
 9. Ödeme türü bilgileriniz,
 10. IP adresiniz,
 11. Çerez (cookie) kayıtları
Kişisel verileriniz, www.fistikbaklava.com’un  müşterileri için sunacağı avantajlardan faydalanabilmek, kampanyalardan haberdar olmak adına internet sayfası üzerinden, Fıstıkmıstık akıllı telefon uygulamaları, çağrı merkezi ya da satış şubeleri telefonları üzerinden yapacağınız üyelik kaydı, üyelik bilgileri değişikliği ve bu işlemleri gerçekleştirirken paylaşmış olduğunuz bilgiler ve üyelik adına oluşturduğunuz kullanıcı adı, şifre ile verdiğiniz siparişlerin içeriği ve kapsamı dahilinde toplanmaktadır.
İşlenecek ve muhafaza edilecek kişisel verileriniz ise üyelik kaydı ve/veya mevcut üyelik bilgilerinde yapılan değişiklikler esnasında tarafınızca paylaşılan bilgiler ile üyeliğiniz boyunca verdiğiniz sipariş içerikleri, tarihleri, ücretleri şeklindeki sipariş detayındaki bilgiler ile sınırlıdır.   
Bu kapsamda kişisel verileriniz, koruma ve güvenlik tedbirleri detayları Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve İmha Politikası'nda belirtildiği üzere elektronik ortamda tarafınızca sağlanan bu bilgelerle sınırlı olarak işlenmekte, tamamen özel şifre ve kullanıcı adıyla erişilebilen güvenli bir ortamda üye olduğunuz Fıstıkmıstık kendi bünyesinde erişim izni tanıdığı ve önceden belirlediği yöneticilerinin, çalışanlarının, şubelerinin, franchise sahiplerinin ve bu franchise sahiplerinde görevli yöneticilerinin, çalışanların, kişisel verileri işlemek için profesyonel hizmet alınan 3. kişilerin ve bulut hizmet sağlayıcılarının erişimine açılmaktadır.


2. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Fıstıkmıstık Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibinin Platform üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve www.fıstıkbaklava.com  işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere Fıstıkmıstık tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Fıstıkmıstık tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Fıstıkmıstık ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Fıstıkmıstık ’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.


3.Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları


Veri Sahibi’nin açık rızası kapsamında, Fıstıkmıstık, Veri Sahiplerinin Platform üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, Veri Sahibi’ne özel promosyon önerilerinin oluşturulması ve Veri Sahibi’ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda anılan taraflarla bu verileri paylaşabilecektir.


4. Kişisel Verilerin Aktarımı:

Fıstıkmıstık, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Aydınlatma Metni ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Fıstıkmıstık’ın hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Fıstıkmıstık, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Aydınlatma Metninde  yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.
Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Fıstıkmıstık  Gıda Turizm  San. ve Tic. A.Ş.  Şirket yetkilileri, hissedarları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun m.9’da işaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, Platform üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.fistikbaklava.com  adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Fıstıkmıstık tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına Hakkındaki Aydınlatma Metni’nin de belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Fıstıkmıstık söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır.
Öte yandan Fıstıkmıstık Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca yapılacak başvuruda aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur:
 
•          Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,
•          Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C Kimlik Numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
•          Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
•          Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
•          Talep konusu,
•          Konuya ilişkin bilgi ve belgeler


6. Çerez Politikası:
Fıstıkmıstık Gıda Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş. www.fistikbaklava.com sitesi kullanıcılarının kişisel verilerinin gizliliğini bu aydınlatma metninde açıkladığı üzere korumaya çalışmaktadır. Müşterilerimizin sitemizi ziyareti sırasında alışverişi ile ilgili seçimlerinin kaybolmaması, alışveriş sırasında seçmiş olduğu ürünler doğrultusunda kendisine uygun zamanlarda  ürünlerle ilgili öneri ve ödül puan uygulamaları gibi seçeneklerin sunulabilmesi, reklemcılık faaliyetlerinin yürütülebilmesi, analizlerin çıkarılabilmesi gibi sitemiz ile kullanıcı arasındaki veri alışverişinin dinamik bir ortama taşınabilmesi amacıyla, hemen her alışveriş ve firma sitelerinde kullanıldığı gibi Çerez kullanılmaktadır İşbu Çerez Politikası www.fistikbaklava.com sitesinin kullanılmasında Kişisel Verilerin Kullanılması Hakkındaki Aydınlatma Metni ile birlikte bir bütündür.
Web sitesi sunucuları, kullanıcı web sitesinin güvenli bir alanında oturum açarsa kullanıcının kimliğini doğrulamak için çerezler ayarlar. Giriş bilgileri bir çerezde saklanır, böylece kullanıcı aynı kimlik doğrulama bilgilerini tekrar tekrar girmek zorunda kalmadan web sitesine girip çıkabilir. Sitemizde iş birliği yapmış olduğumuz çözüm ortaklarımızla birlikte kullandığımız Tarayıcı çerezleri veya izleme çerezleri olarak da bilinen çerezler, tarayıcı dizinlerinde bulunan küçük, genellikle şifrelenmiş metin dosyalarıdır. Web geliştiricileri tarafından kullanıcıların web sitelerini verimli bir şekilde yönlendirmelerine ve belirli işlevleri gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için kullanılır.

7. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
İşbu Aydınlatma Metni'nin 1 nolu başlığı altında belirtilen kişisel verileriniz, belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir. Üye olduğunuz www.fistikbaklava.com internet sitesinden dilediğiniz zaman üyeliğinizi sonlandırabilir veya dilediğiniz zaman işbu Aydınlatma Metni'nin 5 nolu maddesi kapsamında Veri Sahibi'ne ileteceğiniz talep ile kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilirsiniz. Üyeliğinizi sona erdirmeniz ya da kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etmeniz halinde o güne kadar toplanan tüm kişisel verileriniz 30 (otuz) gün içerisinde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.
 
Bununla birlikte ilgili internet sitesinde üyeliğiniz devam ettiği sürece, sizlere kaliteli ve sağlıklı hizmet verebilmek adına kişisel verileriniz güvenli bir şekilde kayıt altında tutulmaya devam edilecektir. Ancak bu ihtimalde kişisel verilerinize gösterdiğimiz öneme binaen en son siparişinizden itibaren geçen 10 yılda, başka herhangi bir sipariş vermemeniz halinde ver her ihtimalde kişisel verilerinizin işlenme amacı ortadan kalktığında, işlenmiş bulunan tüm kişisel verileriniz gerekli ve makul bilgi güvenliği tedbirleri de alınmak şartıyla anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilebilecek veya tekrar ulaşılamaz şekilde silinerek ortadan kaldırılabilecektir.

Fıstıkmıstık Aydınlatma Metni içerisindeki hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel metin yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.